PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Stichting mini theater S, gevestigd op de Prins Bernhardstraat 1, 6043BG Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88445984.

Verzamelde gegevens
Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt via onze website, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere informatie die u ons verstrekt bij het invullen van formulieren.

Doel van gegevensverwerking
Wij gebruiken de verzamelde gegevens om:

  • uw vragen te beantwoorden en u van informatie te voorzien over onze diensten.
  • u op de hoogte te houden van nieuws en evenementen van het mini theater.
  • onze website te verbeteren en aan te passen aan uw voorkeuren.
  • te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om te reageren op verzoeken van autoriteiten.

Delen van gegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt.

Beveiliging van gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

Uw rechten
U heeft het recht om:

  • inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die wij over u hebben.
  • rectificatie van onjuiste gegevens aan te vragen.
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
  • verwijdering van uw gegevens te verzoeken, behalve wanneer dit in strijd is met wettelijke verplichtingen.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Stichting mini theater S behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Contact
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via stichtingminitheater.s@gmail.com of via de contactgegevens op onze website.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn op onze website.

Laatst bijgewerkt: 24-05-2024

Scroll naar boven